Erkenning

Sommige mutualiteiten maken een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk.  De psychotherapeut dient dan wel te beschikken over een overeenkomst of een door de mutualiteit erkend nummer.

28/02/2011 (jeugdrecht.be)

“De terugbetaling van psychotherapie maakt vooralsnog geen deel uit van de verplichte ziekteverzekering. Wel voorzien steeds meer ziekenfondsen in een aanvullende niet-verplichte terugbetaling voor psychotherapie bij kinderen en jongeren. De Christelijke Mutualiteiten en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds bijvoorbeeld, verhoogden op 1 januari 2011 de leeftijdsgrens tot 24 en 25 jaar.”


“Elk ziekenfonds heeft zijn eigen specifieke regeling. Wanneer je nagaat of iemand in aanmerking komt voor terugbetaling, zal je merken dat er heel wat verschillen zijn en dat je moeilijk kan vergelijken.

De voorwaarden verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds, maar ook van regio tot regio. Zoek dus per ziekenfonds én per regio.”